Fila_logokyrkan

Månadens ord: september_2018

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 1 Tess.5:23

Så skriver Paulus i ett av breven till församlingen i Tessaloniki. Det här är ju en välgångsönskan men innehåller i alla fall tanken att det finns en möjlighet att få vara hel till ande, själ och kropp.

Nu är ju våra kroppar allt annat än evighetsmaskiner. Den vise kung Salomo skriver i Predikaren 12:3-5 om ålderdomen: "då väktarna i huset darrar och de starka männen sviker;då malerskorna har upphört att mala, eftersom de har blivit så få och då spejarna har det mörkt i sina gluggar; då båda dörrarna mot gatan stängs till, och ljudet från kvarnen försvagas;då man vaknar av fågelsång och sångens alla döttrar sänker rösten; då man är rädd för var backe och vägen är full av skräck;då mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen blir utan kraft;"

Liksom vår kropp så har också våra själsförmågor en tendens att avta när åldern ökar. När det gäller vår ande så är det svårare att mäta hälsan och det är kanske lättare att tro att Guds makt att bevara oss i alla fall gäller vår ande.

Det står ju faktiskt i Bibeln att Jesus burit både våra synder och våra sjukdomar när han dog i vårt ställe på korset.
Matt.8:17 .. för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.

Jesus förklarade för Nikodemus hur man föds på nytt till att bli Guds barn (Johannes kap.3). Livet som barn till Gud är mycket mer än sporadiska eller regelbundna kyrkobesök eller andaktsstunder.

Gud som vår Far har intresse av att vara involverad i allt vad vårt liv innehåller. Han vill att vi skall vara hela människor, till ande, själ och kropp och Han har också möjlighet att hela oss och bevara oss hela.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional