Fila_logokyrkan

Månadens ord: september_2015

Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Gal 6:9

Orden "ge upp" väcker många tankar och känslor. Det är så slutgiltiga ord. När man "ger upp" tänker man inte ens försöka mer, man ger upp allt hopp om det man hade tänkt nå, eller det man önskat skulle hända.

Förstås finns det också ett positivt sätt att ge upp. Om målet man strävat till visar sig vara något destruktivt eller falskt så är det bästa man kan göra att ge upp all strävan efter det.

Bibelversen ovan handlar om det liv och det mål som Jesus kallar oss till, men varför skulle vi tröttna på att göra det som är gott?

När vi ser på hur Jesus levde och lärde ser vi att allt han gjorde och lärde var gott och till för att hjälpa mänskor att lära känna Gud och Guds rike. Ändå fick han möta ett kompakt motstånd av många som inte fick det att gå ihop med sina egna tankar och läror. Samma sak får uppleva när vi vill följa det Jesus sade och som finns nerskrivet i Bibeln.

Det finns många andra uppmaningar i Bibeln om att inte tröttna och ge upp. I psalmerna 77 och 78 grubblar Asaf över om Gud har övergett Israel när man ser så litet av Guds nåd och välsignelse.

Han har läst och hört om vad som hänt tidigare men undrade över varför han inte själv såg det. Han ger ändå inte upp utan fattar nytt mod och beslutar sig för att det han hört om, och kanske sett tidigare under sitt liv, det skall han fortsätta berätta om, och fortsätta att vänta på Gud.

I versen ovan finns också orden "när tiden är inne". Samma ord finns på många andra ställen i Bibeln. Gud har en tidtabell och den följer inte våra önskningar eller vår vilja. Men vår uppgift är att inte ge upp!

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional