Fila_logokyrkan

Månadens ord: september_2011

Ge akt på korparna. De sår inte och skördar inte, de har inte förrådsrum eller loge, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Luk 12:24


Jesus talar om bekymmer. Bekymmer har funnits så länge mänskan har funnits. Det verkar som om vi mänskor skulle ha en speciell förmåga att göra oss bekymmer, också när de inte kommer fallande över oss.

Men Jesus säger. "Gör er inte bekymmer!". Varken när det gäller vad vi skall äta eller för våra kläder eller ens våra liv.

Man kan jämföra mänskans liv med att åka panoramahiss. Först är man i första våningen och ser bara sin närmaste omgivning. Åren går och man kommer högre upp och perspektiven öppnar sig, man ser mer och längre åt olika håll. När man ser ut över vyerna som vidgats ser man så mycket man kan göra sig bekymmer för Allt som händer i världen, hur skall det gå med min hälsa, det finns så mycket som kan gå fel. Däremot ser man inte så mycket rakt ner - man kan lätt glömma hur det är att vara ett barn.

Jesus säger vid ett tillfälle att Guds rike måste man ta emot som ett barn. I bibelversen i början talar han om korparna. Det gemensamma i de här exemplen är bl.a att inte göra sig bekymmer. Och varför skulle vi inte behöva bekymra oss?

Det finns en uppmaning när det gäller våra bekymmer: "Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er." 1 Petr 5:7. Nu är det ju inte alltid så lätt att förstå vad en annan mänska går igenom: "Lätt för dig att säga som inte gått igenom vad jag har upplevt!". Men det är inte vem som helst, som står bakom orden i 1 Petr, utan Jesus själv.

I profetian om Jesus i Jes. 53 står det att Han var förtrogen med lidande. Han vet vad det vill säga och Han vill och kan ta hand om våra bekymmer!Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional