Fila_logokyrkan

Månadens ord: september_2010

Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

Ef.3:14-21

Paulus har jag lärt känna som en stabil och sansad - om än passionerad - lärare.
Här tycker jag mig se honom ryckas med av sin passion så jag anar att det här gäller kärnan i hans vision.

Paulus ägnade ju, efter sin omvändelse, all sin kraft och tid åt att hjälpa församlingarna i de olika distrikten att växa på ett sunt sätt och hålla fokus på Gud.

Orden verkar inte räcka till när han visar sin högaktning för Gud som Fadern över allt, hans verk i oss genom Anden och Kristus närvaro i oss allt resulterande i kärlek.

Han ser också framför sig församlingen som samlad inför Gud får se en kärlek som övergår all vår föreställningsförmåga och hur Guds fullhet då får ta form. Paulus ser också hur den här visionen sträcker sig över en lång tid, ja in i evigheten.

Tänk om vi kunde se det som Paulus här uttrycker, det stora och mäktiga som Gud gör, när församlingen fungerar som han tänkt - som pusselbitar som bara tillsammans visar hela bilden.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional