Fila_logokyrkan

Månadens ord: oktober_2013

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Rom 1:18

I Bibeln förekommer orden ogudaktig och orättfärdig i många sammanhang. Ofta ser man dem som synonymer. I versen ovan används de ändå som ord med olika innehåll.
O-gudaktighet talar om frånvändhet från eller förnekande av Gud, och o-rättfärdighet om ett handlande som inte är rätt.
I de tio budorden kommer de här två betydelserna fram genom att de första buden handlar om mänskans förhållande till Gud och därefter kommer människans förhållande till sina medmänniskor.

En följdfråga när det gäller orättfärdighet är: "enligt vilken måttstock är något rättfärdigt eller orättfärdigt?". Enligt Bibeln är Gud rättfärdig och Hans rättfärdighet är måttstocken för vad som är rätt och vad som är orätt (synd). Gud visar genom de bud och lagar som finns i gamla testamentet att vi aldrig kan bli rättfärdiga på egen hand. Vi behöver koppla ihop begreppen (o)gudaktig och (o)rättfärdig genom att bekänna att vi behöver Guds nåd, genom Jesus Kristus som vår frälsare, för att bli rättfärdiga av nåd!

Sedan får Guds nåd fostra oss så att våra tankar och handlingar också får vara rättfärdiga.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional