Fila_logokyrkan

Månadens ord: oktober_2011

"Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor." Mark 3:35


Jesus säger de här orden i en situation som vi kanske har svårt att förstå. Jesu familj hade kommit för att hämta hem honom eftersom de trodde att han tappat förståndet.

Kanske Jesu mor Maria i alla fall kom ihåg ett tidigare tillfälle när Jesus gjort något hon inte riktigt förstod, nämligen då Jesus som barn stannat i templet istället för att hålla sig till sina föräldrar. Det fanns något som för Jesus var viktigare än allt annat - Guds vilja.

En annan gång säger Jesus: Vad Fadern gör det gör Sonen (Joh.5:19). Jesus hade alltså ingen tanke på att förverkliga sina egna tankar och önskningar.

Det här är kärnan i det kristna budskapet. Vi är enligt Bibeln skapade till Guds avbild, att leva i ett underordnande och beroende av Honom. Först när vi sätter Hans vilja över våra egna önskningar och ambitioner så är vi med i Jesu familj.

Att omvända sig (bli frälst, komma till tro) är att omvända sig från att gå sin egen väg till att gå Guds väg, som Jesus visat.

Sedan tar det hela livet att lära sig låta Gud ha sista ordet i allt man behöver fatta beslut om, att "överlåta" sig till Honom.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional