Fila_logokyrkan

Månadens ord: november_2016

"Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp." Matt 4:16

Man använder ofta mörker som en symbol eller bild på det som är oönskat. Mörkrädsla är inte heller något ovanligt.

Vad är då mörkret? Så där helt teoretiskt kan man säga att mörker helt enkelt är frånvaro av ljus. Egentligen ändrar sig väl ingenting bara för att ljuset inte finns där? Kanske inte när det gäller att vara mörkrädd då man rör sig på en stig eller väg som är välbekant i dagsljus, men i mörkret ser så annorlunda ut. Där är det farliga inte de skuggor och ljud man hör och som kan sätta fantasin i rörelse, utan mer det att man kanske snubblar på en sten man inte sett, eller faller i någon grop.

Den symboliska meningen med mörker har kanske mer att göra med att sådana som vill göra skada eller stjäla har möjligheten att dra nytta av mörkret. Risken att bli avslöjad minskar.

I Bibeln används ofta mörkret om det onda och ljuset om det goda. Den teoretiska förklaringen på mörker blir då tankeväckande. Mörker är frånvaro av ljus. I 1 Joh 1:5 står att "Gud är ljus och att inget mörker finns i honom."

Att komma nära Gud är att bli avslöjad. Den goda nyheten är att det finns hjälp att få för allt obehagligt som kommer fram i ljuset.

I själva verket är det livsviktigt att komma in i ljuset, för det som vi inte sett är sådant som är till skada för oss - synden! Först när vi kommer till Gud utan att försöka dölja något kan vi få vara med om det stora undret att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Så här säger Jesus: "Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret." Joh 12:46

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional