Fila_logokyrkan

Månadens ord: november_2015

Jag är min väns, och min vän är min, där han för sin hjord i bet bland liljor. Höga V 6:2

Sången "Vilken vän vi har i Jesus" är en av de mest sjungna andliga hymnerna. Sången har sjungits i små kyrkor och kapell men också av världskända sångare.

En verklig vän är något som de flesta, om inte alla, mänskor behöver. Vad är då kärnan i verklig vänskap? Vi kan beskriva en vän som en som godkänner oss som vi är, en som vi kan lita på i alla väder, som inte talar bakom ryggen, som inte för hemligheter vidare, en som man kan dela glädje och sorg med osv.
Nu är vi ju människor med fel och brister. Det betyder också att all vänskap färgas av detta och det finns en stor risk för att vi i något skede blir besvikna på den vi trodde var vår verkliga vän.

I Bibeln finns boken Höga Visan ur vilken versen ovan är tagen. Boken beskriver vänskap mellan två personer på ett fantastiskt sätt. En del har undrat vad boken gör i Bibeln överhuvudtaget då den inte innehåller något om Gud.
Ändå beskriver den vänskapen på ett sådant sätt att man kan ana Guds stora kärlek bakom den, den kärlek som gjorde det möjligt för oss att bli Hans vänner.
Han har lagt ner en längtan efter gemenskap i oss, samma längtan som finns i Honom, vår skapare.

Många mänskor kan vittna om att först när vi upplevt vänskapen med Jesus vet vi vad verklig vänskap är. Vänskapen med Jesus ger oss också en gemenskap med Hans andra vänner, visserligen får vi räkna med att de som mänskor inte är fullkomliga som Han, men ju mer vi umgås med Vännen, desto mer börjar vi likna Honom.

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 1 Joh 1:3

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional