Fila_logokyrkan

Månadens ord: november_2014

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Jes.9:6-7

Jesaja levde ca. 700 år före Kristi födelse. Ändå har han skrivit ner förvånansvärt detaljrika förutsägelser om Jesus. Texten från Jes.9:6 har kallats Gamla Testamentets julevangelium. Den innehåller, som mycket i Bibeln, ett stort budskap i få ord. Då blir det lätt så att man inte kan ta till sig hela budskapet utan förminskar det till något mer "jordnära".

I Nya Testamentet ser vi exempel på hur mänskor, till och med Jesu lärjungar, trodde att kungariket det talades om skulle vara begränsat till rum och tid.
Jesus visade i det han sade och gjorde att benämningarna i versen i Jesaja gällde honom. Folk strömmade till Jesus för att få uppleva under, för att få råd, för att se hans makt och för att få frid med Gud, det största undret av alla.

När Paulus besökte Aten fick han tala inför de visa grekerna och de lyssnade med intresse ända tills han berättade om att Jesus dött och sedan uppstått. Då satte deras referensramar gränsen för vad de kunde ta till sig, åtminstone för de flesta. Det var ändå några som "kom till tro". Att komma till tro på Jesus för oss alltid förbi det vi kan förstå med våra begränsade resurser.

Jesus talar i liknelser om himmelriket (Matt.13). Där berättar han bl.a om en köpman som finner en pärla så värdefull så han säljer allt han äger för att kunna köpa den pärlan.
Så är det "att komma till tro". Då kan man "sälja" alla sina förutfattade meningar och referensramar och låta Jesus vidga vyerna, eller öppna ögonen, för det som är mer beständigt än det vi kan se och ta på.

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre (Paulus i Rom.8:38-39)

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional