Fila_logokyrkan

Månadens ord: november_2012

Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Kol 1:16

Ännu en gång får vi höra julens berättelser om Jesus som föddes i stallet, herdarna och de vise männen som besöker honom, det lilla barnet i krubban.

Det som vi får påminna oss om är att berättelsen om var och hur Jesus föddes, och händelserna omkring det, finns med i Bibeln för att visa att allt det profeter, i många hundra år innan dessa händelser ägde rum, hade förutsagt att det skulle ske.

När det gäller platsen, Betlehem, säger Mika: Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. (Mika 5:2).

Det är ju intressant att Jesus föddes just i Betlehem som Mika sagt ca. 700 fKr, men visst är det han säger om Jesus ännu viktigare. Hans ursprung är före tiden! Det här betyder ju att Jesus är Gud själv.

Då vi får se de välbekanta och vackra jultablåerna får vi också komma ihåg att se det stora huvudbudskapet som händelserna kring Jesu födelse visar på, det var vår Räddare som föddes för att du och jag skulle ha en chans att komma loss från slaveriet under synden.

Jesus är vår befriare och Han är den som både sett till att vi överhuvudtaget lever och finns till men också älskar oss och vill tillbringa evigheten tillsammans med oss.

Det här är inte så lätt att fatta för oss som är begränsade av tid och rum, men vi kan få lära känna Honom och låta Honom själv få visa oss vem Han är. Han har nämligen också gjort ett överlägset kommunikationssystem: Bönen!

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional