Fila_logokyrkan

Månadens ord: november_2011

"Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna" 1 Kor.15:3


Det här är kärnan i Evangelium, det glada budskapet. Gud själv föddes för att dö för våra synder, dvs för att våra synder skulle komma ur vägen, så att vi kan komma inför den fullkomliga Gud, som ingenting bristfälligt kan komma inför.

När vi som mänskor jämför oss med varandra, kan vi dra felaktiga slutsatser gällande vår bristfällighet. Jämfört med mördare, tjuvar, utpressare och kidnappare kan vi se oss som riktigt präktiga mänskor. Inför Gud räcker det ändå ingenstans.

För att förstå det behöver vi komma i Guds strålkastarljus och låta det avslöja allt som finns i oss, sådant vi kan gömma för mänskor. Då inser vi förhoppningsvis hur omöjligt det är för oss att komma inför Gud, och vi kan ta emot det erbjudande han ger, genom att Jesus dött för våra misslyckanden, våra synder. Vi behöver också se att det är en ställning vi behöver leva kontinuerligt i, lika mycket som vi behöver äta om och om igen för att leva.

"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." (1Joh 1:7)

Följden av att vara i Guds strålkastarljus och där avslöjas, för att kunna ta emot förlåtelse, gör att vi vill hålla avstånd till det som drar oss tillbaks till eländet. Paulus skriver så här till Titus:
"Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är." (Tit.2:11-12)

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional