Fila_logokyrkan

Månadens ord: november_2009

Vem är så blind som min tjänare och så döv som min budbärare som jag sänder iväg? Jes 42:19

Jesaja var en profet i motvind. Han levde i en tid då Israel hade kommit långt ifrån det som Gud hade ställt som villkor för att landet skulle ha framgång.

Ändå talar han frimodigt ut det som Gud ger honom i uppdrag att tala. Han får se mycket negativt som kommer att ske som en följd av folkets synd, men han får också se längre fram och förutsäga vad Jesus, Messias, skall göra.

Han får se mycket av det Jesus måste gå igenom, för att kunna ge människorna en möjlighet att komma tillbaks till Gud. Jesaja får se Guds bedrövelse över att till och med de som kallar sig Guds tjänare och budbärare är blinda och döva för vad Han vill säga och visa. De är till och med ett varnande exempel i sin vilsenhet.

Det här tror jag är viktigt för var och en att ta lärdom av - hur länge vi än varit troende måste vi vara beroende av Gud och Hans nåd. Vad vill Gud säga och visa just nu?

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional