Fila_logokyrkan

Månadens ord: november_2007

Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Joh 16:24

Att be "i Jesu namn" - vad betyder det egentlligen?
Det kan bli en som en formel eller en avslutningsfras i vår bön: ... i Jesu namn, amen.
Men är det inte så att Jesus här ger oss ett otroligt erbjudande, ett förtroende långt över något vi någonsin kan förtjäna. Tänk att kunna komma inför den Gud som inte vet vad 'omöjligt' betyder, inför honom som med ett ord kan skapa liv, och be honom om något som om Jesus själv kom och bad om det. Vem kan säga nej till ett sådant erbjudande som dessutom har som mål att göra vår glädje fullkomlig.
Glädje är något positivt och värt att söka - men fullkomlig glädje - är det inte värt allt?


Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional