Fila_logokyrkan

Månadens ord: mars_2015

Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Gal 2:21

Vårt samhälle förändras och vårt sätt att tänka påverkas av vår omgivning. Det gör att sådant som varit en självklarhet tidigare, och inte ens behövt diskuteras kan komma upp som en konfliktfråga.

Bibeln är ett unikt historiskt dokument och har överlevt de mest kritiska granskningar. Trots sin väldokumenterade tillförlitlighet kommer den ändå gång på gång i konflikt med vårt så kallade moderna sätt att tänka. Vem har då rätt, vi eller Bibeln - eller är det något vi missuppfattat? En svår fråga har varit: kan en god Gud döma mänskor till ett evigt straff i helvetet? Enligt vårt "toleranta" sätt att tänka är det ju inte möjligt. Är inte Gud god och kärleksfull?

När vi närmar oss påsken och det kristna påskbudskapet igen aktualiseras kanske vi ställer frågan: varför måste Jesus dö, och dessutom på ett så grymt sätt. Om Gud är allsmäktig kunde han väl kunnat förlåta alla utan att behöva något offer!

Bibelns budskap är väldigt klart när det gäller synd. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud (Rom.3:23) Synd är det som skiljer mig från Gud. Vad är då synd? Den är inte i första hand felaktiga handlingar som stöld, mord, avundsjuka, lögn eller liknande utan de kan vara symptom på det som är synd. Synd är i första hand att inte godkänna Gud som den han är och sätta sina egna tankar över det som Gud säger.

Guds kärlek visar sig på så sätt att Han öppnat en väg för oss så vi kan bli räddade från det oundvikliga straff som synden för med sig. Det är den enda vägen och innebär att vi erkänner vår synd, bekänner vårt beroende av Guds nåd, och tar emot nåden genom att godkänna Jesus, och hans död i vårt ställe, som den enda vägen till räddning, och ger Gud rätten att bestämma över våra liv.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional