Fila_logokyrkan

Månadens ord: mars_2014

Om det blir så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. Dan 3:17

Tre män var i en ytterst svår situation. Makthavaren hade gripits av högmod och maktbegär och krävde inte bara lydnad utan också att landets medborgare skulle se honom som Gud.

Nu begärde han bevis för det här genom att kräva att på en given signal skulle alla tillbe en staty han låtit göra av sig. Frestelsen var säkert stor för männen att åtminstone låtsas gå med på det här, kanske säga till dem som stod närmast att det är bara en yttre sak som inte visar vad vi egentligen tänker. Det var ju inte något mindre än ett dödsstraff som väntade sådana som trotsade lagen. Männens tro på Gud var ända något så konkret att varje tillstymmelse till något som förnekar Gud var otänkbar för dem. De kunde inte kompromissa när det gällde den Gud som de fått lära känna och älska. Inte ens om resultatet var en plågsam död genom att bli uppbränd.

Men de visste också att Gud kunde rädda dem och de var inte heller rädda för att stå för sin tro när det gällde utan berättade det frimodigt för den uppretade kungen. Den Gud som männen så litade fullt och helt på är samma Gud som vi som kristna får lita på. Han har inte förändrats och är inte främmande för något av det vi kan möta.

I brevet till Hebreerna 9:27 står det att mänskan skall dö och sedan dömas. Den viktigaste frågan då är hur vårt förhållande till Gud är. David, som var kung i Israel skriver i Ps.19:15 "Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, HERRE, min klippa och min återlösare."

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional