Fila_logokyrkan

Månadens ord: maj_2018

Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Joh.17:3

Den som läst barnböckerna om Alfons Åberg kommer kanske ihåg Mållgan, Alfons låtsaskompis. Det är inte ovanligt att barn som känner sig ensamma eller utsatta gör sig en låtsaskompis som är deras bästa vän och som de kan berätta allt för och också söka tröst och hjälp hos. Låtsaskompisen kan, för barnet eller tonåringen, vara så verklig att de har svårt att skilja på låtsaskompisen och en verklig människa.

Det finns en risk att Gud i vår fantasi blir något av en låtsas-kompis. Han är då alltid av samma åsikt som vi och han tillrätta-visar oss inte utan understöder alla våra tankar och infall.
Det här ligger väldigt nära det som bibeln kallar avgudar. För att göra avgudarna mer verkliga gjorde man visserligen avbilder av dem i trä, lera eller metall, men de var fortfarande fantasi-figurer.

Så här skriver Jesaja om avgudarna (Jes. 44:19) Ingen har så mycken eftertanke, så mycket vett eller förstånd att han säger:"En del av det har jag bränt upp i eld, på kolen har jag bakat bröd och stekt kött och har nu ätit. Skulle jag då av resten göra en avskyvärd avgud? Skulle jag falla ner för ett stycke trä?"

Bibelns budskap är att det finns en enda sann Gud som vi inte har möjlighet att forma eller påverka utan han är den han är. Om vi vill ha gemenskap med honom är det på hans villkor.
Bibeln ger också bakgrunden: vi är alla skapade av honom (inte utvecklade från någon annan varelse) till att ha gemenskap med honom, utan den gemenskapen är vi vilse och otillfredsställda. Så att söka Gud på hans villkor är inte att ge upp vår egen identitet utan först i gemenskapen med honom blir vi verkligt hela och fria att vara de människor vi innerst inne längtar efter att vara.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional