Fila_logokyrkan

Månadens ord: maj_2015

Men Mose sade till Gud: "Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?" 2 Mos 3:11

Mose är en av de mest kända personerna i Bibeln. Kanske främst för de stora händelser han fick vara med om, inte minst det att han fick de tio buden på stentavlor direkt av Gud.

När man följer hans liv i 2.Mosebok (Exodus) ser man ändå att han var en vanlig mänska med mycket som vi kan känna igen oss i. Det är för övrigt något som kännetecknar Bibeln, att mänskor inte görs till felfria ideal utan beskrivs med både goda och dåliga sidor.

Han hade vuxit upp i kunglig miljö, som Faraos dotters adoptiv-son. Det hade resulterat i att han fått höga tankar om sig själv. När han slagit ihjäl en egyptier som misshandlade en av hans lands-män gick ändå en stor del av hans tankar i kras. Det här tror jag många av oss kan känna igen sig i,

Efter denna händelse blev Mose tvungen att fly ut från landet och blev så småningom fåraherde. Säkert inte vad han tänkt med sitt liv! Säkert fick Mose tankar om att det här var hans öde, att vakta får resten av livet. Det här är nog också bekant för många av oss. När våra storslagna drömmar slår fel får vi istället alltför små tankar om oss - eller rättare sagt om Gud. Det var ju Gud som kom in i Moses situation.

När Gud ville förändra Moses liv med dess invanda rutiner så hade Mose en mängd invändningar. På Guds uppmaning att gå in i ett annorlunda uppdrag svarade Mose "Vem är jag!". Guds svar var inte att Mose skulle bli en supermänniska utan helt enkelt: "Jag är med dig". Ibland väntar vi också på någon speciell ut-rustning innan vi är beredda att anta utmaningar som vi kan få. Men som för Mose tror jag det är för oss, det är inte våra egna resurser det handlar om när Gud vill ge oss uppdrag utan det är Guds resurser och hans ansvar.

Senare beskrivs Mose i 4.Mos.12:3 så här "Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden". Det här är den egenskap som gör Mose till ett föredöme för var och en som vill vara med i det som Gud vill göra på jorden.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional