Fila_logokyrkan

Månadens ord: maj_2013

Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. 2 Kor 4:16

Citateten ovan innehåller tre påståenden. Vi tappat inte modet, vår yttre mänska bryts ner och vår inre mänska förnyas.

Att vår yttre mänska, kroppen, bryts ner vet vi av erfarenhet. Åtminstone när man levt ett litet större antal år märker man att det inte går att stå emot nedbrytningen trots att man kan fördröja den genom att t.ex. motionera.

Påståendet, att vår inre mänska inte behöver brytas ner, gäller här vår möjlighet att ha gemenskap med Gud. Vi kan dag för dag få se mer av vem Gud är, uppleva mer av Hans nåd, Hans kärlek, Hans trofasthet.

Men det går inte av sig själv, nyckelordet är förnyelsen. I Rom.12:2 står det att vi inte skall anpassa oss efter den här världen, d.v.s. att vi inte skall anpassa våra tankar efter det vi ser, hör och kan tänka ut, utan genom bibelläsning och bön låta Gud få visa oss sina tankar och möjligheter.

Resultatet blir då att vi inte behöver förlora modet när vi ser våra, och andras, begränsade resurser - som dessutom är sinande resurser! Vi får istället hoppas och tro och lita på Gud, också då allting ser mörkt och omöjligt ut - mänskligt sett.

I årstidernas växling ser vi hur naturen, som sett så död och livlös ut, lever upp och börjar grönska när våren kommer. Den kan få vara en påminnelse om hur förnyelsen i Guds gemenskap kan ge nytt liv till det som i vårt inre är fruset och kallt.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional