Fila_logokyrkan

Månadens ord: maj_2012

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig. 2 Mos 20:12

Det här är ett av buden som Gud gav till Mose. Som också Bibeln i övrigt, är det här korta budet så innehållsrikt. Redan med sunt bondförnuft inser man att det inte är förståndigt att inte ta lärdom av den som tillhör den föregående generationen. Varför göra om alla misstag?

I Markus.7 kan vi läsa om hur Jesus tillrättavisar de religiösa ledarna för att de förvanskat budet så att de istället för att verkligen hedra sina föräldrar istället lade en summa i offerboxen.

I vår tid har vi valt speciella dagar för att uppvakta mor och far. Det kan vara en bra hjälp för att påminna om vikten av att ta vara på och lyssna till dem som är äldre men risken finns att det blir ett sätt att betala bort sitt ansvar.

När Gud talar så blir det oftast närgånget och ibland obehagligt och istället för att man tar Honom på orden och "omvänder sig" så hittar man på utvägar där det kan se ut som om man gör rätt fast man egentligen hittat på ett sätt att slippa undan.

Jesus visade att mänskovärdet är något som inte minskar genom sjukdom, ålder, handlingar eller någon som helst handikapp. Du är oändligt värdefull oberoende av allt det här.

Men det betyder inte att alla dina värderingar och åsikter duger inför Gud. Jesus sade en gång åt en man som sökte evigt liv: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger...". Om jag är villig att avstå från det som jag felaktigt har min identitet i så kan Gud ge mig det som är bäst och av evighetsvärde.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional