Fila_logokyrkan

Månadens ord: maj_2009

Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Rom 6:22

Jesus har tagit all min synd. Det finns inget jag kan prestera för att bli ren inför Gud. Om jag bekänner min synd och oförmåga och erkänner Jesus som herre i mitt liv då är jag förlåten och ren.

Men vägen går vidare, i Bibeln kallas det att helgas. Det innebär att när jag erkänt Jesus som herre får han också fullmakt att ändra mina tankar ,ord och handlingar så att de blir rätta inför Gud.

Här får vi inte komma fel så att vi hamnar in i en prestationsångest att göra goda gärningar - de är nämligen en frukt av att Jesus får vara herre. Bibelcitatet nedan kommer efter en uppräkning av allt möjligt vi skall och inte skall. Vi får lita på att Han skall ..

Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Tess 5:24

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional