Fila_logokyrkan

Månadens ord: juni_2017

Apg 16:6 Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de blev hindrade av den helige Ande från att förkunna ordet i Asien.

På pingstdagen fick Jesu lärjungar vara med om något som gjorde invånarna och besökarna i Jerusalem förvånade. Tidigare hade lärjungarna dragit sig undan och sörjt sin ledare som blivit dödad. Det som förändrade dem totalt var den Helige Ande. Jesus hade sagt att han skulle sända dem en hjälpare men det de upplevt gick över allt de kunnat föreställa sig.

Petrus, fiskaren, stod framför folkskarorna och predikade med en frimodighet och säkerhet som förundrade. Dessutom talade lärjungarna språk som gjorde att alla utländska besökare hörde förkunnelsen på sina modersmål.
Petrus predikan handlar om att Jesus lever och att alla som tror på honom och omvänder sig skall bli räddad till evigt liv och få den samma Helige Ande som lärjungarna fått som hjälpare.

Efter den dramatiska pingstdagen fick de som kom till tro på Jesus märka att den Helige Ande är en verklig hjälp både när det gäller att veta vem Gud är och vad Han vill, d.v.s. både när de troende samlas och när den enskilde kristne står inför beslut i vardagen. Paulus, som reste runt i det stora Romarriket och berättade om Jesus, fick många gånger vara med om hur den Helige Ande ändrade hans planer och räddade honom undan dem som ville stoppa hans förkunnande.

Också för vår tids kristna är den Helige Ande livsviktig. Han är inte en diffus kraft utan en person vi får lära känna och lyssna till för att inte hamna vilse bland alla läror och åsikter. Den Helige Ande är hjälparen Jesus sänt också till dig.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional