Fila_logokyrkan

Månadens ord: juni_2016

Hon svarade: Nej, Herre. Då sade Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer! Joh 8:11

Evangeliernas beskrivning av Jesus, vad han gjorde och lärde, handlar många gånger om hur han bemötte mänskor. Det verkar vara viktigt för de som skrev ner vad de hört och sett.

En av dem som fick möta Jesus var en kvinna som blivit gripen för att ha begått äktenskapsbrott, något som i den då gällande lagen var belagt med dödsstraff genom stenkastning. Hon fördes fram till Jesus mitt under ett tillfälle när han satt och undervisade en krets mänskor, och avsikten var att ställa Jesus i en ofördelaktig dager.

Jesus hade blivit känd för att visa omsorg och kärlek mot dem han mötte - men också som en sträng lärare när det gällde Guds helighet och kompromisslöshet när det gällde synd. Därför tänkte de ställa Jesus inför de omöjliga valet att antingen döma kvinnan till döden och så kompromissa med sitt kärleksbudskap - eller att förklara kvinnan fri och ge förlåtelse i strid mot lagen.

Efter en olidlig väntan på svar ställer Jesus dem mot väggen med uppmaningen: Den som är utan synd kan kasta den första stenen.
Det blev ingen stenkastning, istället försvann hela hopen och Jesus blev ensam kvar med kvinnan. Man kan bara ana den stora lättnaden och tacksamheten hos kvinnan när hon hör orden som Jesus säger: Inte heller jag dömer dig! I den stunden får hon upp-leva nådens och befrielsens under. Fortfarande var hennes tidigare handlingar och tankar synd men hon fick en möjlighet att vända om från dem till ett nytt liv där det gamla var förlåtet och glömt - åtminstone från Guds sida. "Gå och synda inte härefter".

Det här är bara ett av många människomöten som finns beskrivna i Bibeln med några få meningar men med ett så stort innehåll.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional