Fila_logokyrkan

Månadens ord: juni_2014

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apg 1:8

Vad är ett vittne? I en rättegång finns det personer med olika uppgifter, den anklagade, åklagaren, försvararen och domaren. Dessutom behövs det ett eller flera vittnen. Alla dessa har sin speciella roll och behöver inte gå in på det som hör till de övrigas uppgifter.

Vittnets eller vittnenas uppgift är helt enkelt att efter bästa förmåga så exakt som möjligt berätta vad de sett och hört. Det är inte deras sak att förkunna domen, inte heller att försvara eller anklaga.

När det gäller att vara ett vittne för Jesus så är det på samma sätt. Vi behöver inte vara vältaliga försvarsadvokater eller åklagare, vi behöver inte kunna alla lagens paragrafer och tolkningar. Det krävs egentligen inga speciella förmågor eller kunskaper för att vara vittne, det gäller bara att berätta så enkelt och klart som möjligt vad man sett, hört och varit med om. Till och med den store teologen Paulus säger i Apg.22:15 att hans uppdrag är att berätta vad han sett och hört!

I Apg.4:19 säger Petrus och Johannes, då de uppmanas att vara försiktiga med vad de säger inför folket: "Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört."

Det som vi fått se och höra tillsammans med Jesus får vi frimodigt berätta då vi har tillfälle. Vi behöver inte bekymra oss om vad som sedan händer, för det är Guds sak. Den Helige Ande är advokaten som kan uppenbara vad som är sant och vad som är falskt och Han är en mästare att tala.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional