Fila_logokyrkan

Månadens ord: juni_2013

Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, de som skulle få hans döttrar, och sade: "Bryt upp och lämna den här platsen, för HERREN tänker fördärva staden." Men hans svärsöner trodde att han skämtade. 1 Mos 19:14

Lot var nästan ensam med sin tro på Gud i staden Sodom vid det nuvarande Döda havet.

Då Lot valde att bo där beskrivs platsen som en lustgård, vattenrik och grönskande. Staden Sodom var antagligen en stad som levde i överflöd och lyx. Det krävdes säkert inte så mycket arbete för att man skulle få de dagliga behoven tillfredsställda. Mänskorna i staden hade gott om fritid och försökte på olika sätt fylla den med spänning och njutning. Gud hade man inget behov av och inte kunde gudstjänsterna tävla med de olika tidsfördriv och njutningar det fanns att välja på.

Mitt i det här bodde Lot, fastän det står om honom i 2 Petr 2:7 att han "plågades av de ogudaktigas utsvävande liv."
Han hade en tro på Gud och när han fick en varning från Honom om att det skulle bli ett slut på det lättsinniga livet i staden, så ville han varna de mänskor som bodde där. Men till och med de som hörde till hans närmaste avvisade varningen. Versen i 1 Mos.19:14 uttrycker detta så kort och kraftigt i de tragiska orden "(de) trodde att han skämtade".

Kanske hade Lot inte levt så att hans ord väckte respekt och eftertanke, kanske var invånarna i Sodom så fixerade vid sina nöjen och njutningar att de inte ville lyssna.

Berättelsen om Lot talar om både tro och otro. Lot blev räddad för han trodde på Gud, men hans vänner, grannar och de flesta släktingar som inte ville tro, omkom i katastrofen i Jordandalen.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional