Fila_logokyrkan

Månadens ord: juni_2012

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Apg 1:8

"Det är bäst för er om jag går bort" sade Jesus när hans tid på jorden närmade sig sitt slut. Det här tyckte säkert inte hans lärjungar men de hade lärt sig att Jesus sade oväntade saker.

Sedan fortsätter Jesus och berättar varför det är bäst. Han lovar att sända en "hjälpare" som inte är begränsad till att vara på en plats i taget.

"Hjälparen" skulle finnas med vart än de som gick ut med vittnesbördet om Jesus skulle gå, ända till jordens yttersta gräns. Hjälparen skulle inte heller bara finnas till för apostlarna, Petrus säger "er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar."

När Jesus gick omkring i Israel så hjälpte han mänskor på olika sätt. Men fast Jesus botade sjuka och till och med uppväckte döda var det inte det viktigaste utan det viktigaste var att mänskor skulle bli fria att följa honom och bli medborgare i det rike som han kom för att upprätta.

Det här är fortfarande uppdraget som vi får arbeta vidare med, inte ensamma utan tillsammans med Hjälparen.

Den helige Ande är Guds närvaro i oss, var och en som vill vara Kristen d.v.s vara en efterföljare till Kristus.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional