Fila_logokyrkan

Månadens ord: juni_2010

Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Också jag och min faders hus har syndat. Neh 1:6

Nehemja var hovmästare för kung Artaxerxes i Persien när han fick höra rapporter från Jerusalem om hur illa det var ställt där.

Murarna var nedbrutna och portarna uppbrända. Han hade studerat Moseböckerna och förstod att läget i Jerusalem var en följd av att folket valt att inte tjäna Gud, utan ta till sig de andra folkens sätt att leva, som var mer tillåtande när det gällde utsvävningar.

Han identifierade sig så med sitt folk, att han tog på sig delaktighet i det här felaktiga valet och bekände både sin och folkets synd inför Gud.Senare lämnade han till och med den bekväma tillvaron i Persiens huvudstad för att under knappa förhållanden bygga upp den förstörda staden.

Som annat i Gamla testamentet har berättelsen om Nehemja mycket att lära oss. Har vi förstått vad det betyder när mänskor i dag väljer att förkasta Jesus?

Det har följder både för vårt samhälle och för evigheten. En dag kommer vi att se allt ur evighetens perspektiv. Är vi beredda att stå inför den allsmäktige Guden? Har vi valt att stå under den nåd och förlåtelse som endast Jesus kan ge, så får vi stå där och frimodigt se upp till den Gud vi lärt oss ha respekt för, men också lärt känna som vår älskande Far!

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional