Fila_logokyrkan

Månadens ord: juli_2015

Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. 2 Tim 1:9

Det finns olika sätt att beskriva hur vår relation till Gud uppstått. I Bibeln talas det om bl.a. omvändelse, komma till tro, födas på nytt, frälsning.

Olika uttryck används i olika sammanhang och kan förknippas med olika kristna samfund och trosriktningar. Ibland kan vissa uttryck tappa sin ursprungliga betydelse. Ordet frälsning som är ett gammalt ord för räddning har i vårt svenska språk mer fått betydelsen fascinerad av något, t.ex idrottsfrälst.

Frälst i Bibelns betydelse beskriver hur vi tar emot Guds erbjudande om nåd och erkänner Honom som vår auktoritet.

Man kunde jämföra det med att byta arbetsgivare, istället för att tjäna synden, dvs. det vill säga våra egna tankar och ideer och den som ligger bakom dem, så tjänar vi vår skapare, den som gjort oss och vet vem vi är och vill vårt bästa.

Vårt liv är en ständig utveckling och förändring och det att vi "kommer till tro", "föds på nytt" eller "blir frälsta" gör att vår utveckling får en ny riktning. När vi lär känna Gud som vår kärleksfulla Far så börjar vi formas till att bli mer lik Honom.

Ändå är vi hela tiden mänskor som kan fela och falla, och vi kommer också att göra det, men det viktiga är att inte ge upp utan stiga upp och fortsätta. Johannes visar vägen (1 Joh 2:1)

"Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige".

Om du misslyckats och dina tankar är fyllda av självanklagelse så får du veta att Gud aldrig anklagar, Han erbjuder nåd.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional