Fila_logokyrkan

Månadens ord: juli_2010

Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Dan 9:3

Daniel hade genom sin vishet och sin skicklighet utmärkt sig i det Babyloniska riket. Han hade riskerat sitt liv genom att sätta lydnaden till Gud över allt annat i sitt liv.

Det visade sig att han i alla fall inte förlorade på sitt val utan fick förtroende som få andra i världshistorien.

Daniel studerade ivrigt de skrifter som fanns, bl.a. av Jeremia och upptäckte där att det fanns förutsägelse som gällde just den tid som var inne.

Han såg också att läget för Israel, landet var ödelagt och invånarna bortförda till Babel, var en följd av israeliternas val att inte lyda Gud.

Daniel tar det här på sitt ansvar och han går till Gud med bekännelse av hela folkets synd.

Han känner ändå Gud så bra att han vet att det finns hopp för en upprättelse och går därför frimodigt i bön om att landet skall återuppbyggas för att Herrens namn skall äras genom det.

Gud svarar också på Daniels bön genom att en skara sänds iväg för att påbörja arbetet.

Låt oss ta lärdom av Daniel!

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional