Fila_logokyrkan

Månadens ord: januari_2018

Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Upp.3:20

Det finns en ofta citerad text i Lukas 11:9 "Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er."

När Jesus berättar om den förlorade sonen beskriver han sonens far som den som längtar efter sin son och med öppna armar tar emot honom när han kommer hem.

Sådan är Gud! Han väntar ivrigt på att du skall ta kontakt med honom.

I bibelversen ovan är läget så kritiskt och mänskorna så upptagna med sitt eget att de inte ens har en tanke på att söka Gud. Men tycker man har det man behöver och ser inte sin egen fattigdom.

Inte ens då ger Gud upp utan försöker ännu ivrigare ta kontakt och ge sitt erbjudande om liv med mening och mål.

Johannes såg Jesu desperation över dem som inte ville lyssna till de goda nyheterna om Guds räddning och citerade ord av profeten Jesaja: "Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig." (Joh 12:40)

Paulus fick se samma sak när han kom för att berätta om Jesus: "Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild." (2 Kor 4:4)

Uttrycket "den här världens gud" innehåller det som vi väljer istället för Gud, våra filosofier (i Bibeln: tankebyggnader) utesluter ofta Gud och vi väljer att, som invånarna i Laudicea (Upp.3), tro att vi är rika när vi har en framgångsrik karriär här på jorden.

Guds erbjudande står fortfarande fast och Han knackar idag på din dörr för att komma och ha gemenskap med dig. Har du tid att öppna?

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional