Fila_logokyrkan

Månadens ord: januari_2015

Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Ords. 29:18

När det gäller församlingens ledarskap finns det många åsikter. Det finns tankar om att församlingen borde ledas av en stark pastor, eller att allt skall bestämmas gemensamt av medlem-marna, eller så att det skall finnas demokratiskt valda represen-tanter som sköter om beslutsfattandet.

Bibelns instruktioner för ledande av församlingen utgår från att det är Gud som leder.
I gamla testamentet får vi följa med hur Israel blir ett folk och hur de får sitt land. Hela tiden finns där delade åsikter om vem som skall vara ledare. Guds instruktioner genom profeterna är att de skall hålla sig till det som Gud visar och då kommer det att gå väl för folket.

Folket vill hellre ha det så som de omgivande folken har det, med mäktiga kungar som folket kan se upp till och följa. Israels folk är en förebild för det som Gud har tänkt för hela världen: Församlingen med Jesus Kristus som herre och ledare. Det som borde vara det viktigaste för församlingen är att fråga Gud vad Han vill och inte att hitta ledare som är så skickliga som möjligt enligt t.ex. företagsvärldens måttstock.

Församlingen behöver vara ett folk som följer Gud och där var och en får bidra med det som Gud har gett och ger till varje enskild medlem. Tillsammans får vi också, som i versen ovan, ta vara på Guds undervisning, genom att studera Bibeln och med den Helige Andes hjälp tillämpa i den aktuella situationen. Det här är uppenbarelsen som gör att folket, församlingen, inte går vilse.

Det finns olika tankar om vad församlingen är. När Jesus i slutet av sin verksamhetstid på jorden bad för dem som kommit och skulle komma till tro på Honom ber han om enhet. På samma sett får vi se på församlingen som alla dem som erkänner Jesus som sin Herre och följer Honom. Sedan kan vi tillhöra olika grupper och organisationer och där ha uppgifter av olika slag.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional