Fila_logokyrkan

Månadens ord: januari_2012

Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er, ty himmelriket är nu här. Matt 4:17


Matteus använder i sitt evangelium ordet himmelriket för att berätta om det som Jesus kom för att grunda på jorden. Johannes döparen säger då han predikar i öknen: "Himmelriket är nära" och Jesus säger själv "Himmelriket är nu här". I de andra evangelierna används andra ord för samma sak, t.ex. Guds rike.

Då man följer upp vad Jesus säger om himmelriket ser man en beskrivande sammanfattning av det som Jesus vill lära oss.

Vi har nyligen gått in i år 2012. När det gäller tideräkningen i himmelriket säger Jesus att vi lever i "nådens år" (Luk.4:19). Att leva i den tid som kallas nådens år är både en förmån och ett ansvar eftersom nådens år är en begränsad tid. Under den här tiden har vi möjlighet att välja om vi vill bli medborgare i himmelriket med alla de goda framtidsutsikter det för med sig, eller tacka nej till erbjudandet och bli utanför.

Jesus liknar också himmelriket vid en skatt som en man finner i en åker, och sedan går med glädje och säljer allt han äger för att kunna köpa åkern (Matt.13:44). Då man lär känna himmelriket ser man att det är värt mer än allt annat man kan äga. Ändå finns det rum för dig. Enligt 1 Tim.2:4 vill Gud att alla mänskor skall bli frälsta, d.v.s Han har sett till att det finns plats för varenda en som vill komma in.

Jesus talade en gång med en man som förundrar sig över vilken förmån det är att få komma till Guds rike och då berättar Jesus en liknelse om en man som bjöd till fest men ingen ville komma. Alla hade ursäkter då de hade så mycket att göra (Luk.14). Ser du hur kortsiktigt det är att prioritera sådant som ändå inte är beständigt?

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional