Fila_logokyrkan

Månadens ord: januari_2011

"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren." Luk.4:18-19


Ett nytt år med nya möjligheter! Den här gången skall jag undvika att göra samma misstag som i fjol. Nu skall jag med ny energi göra allt det jag försummade förra året.

Det här är tankar som vi kanske tänkt många gånger vid tidens milstolpar, då ett nytt skede av något slag börjar. Men sedan går vi vidare och märker till vår besvikelse att det inte blev så som vi tänkte när vi gjorde alla goda beslut.

Vet du att Gud inte väntar sig att du skall vara en mänska som inte gör misstag och misslyckas? Det Han väntar och kallar dig till är ett liv där du fortfarande gör misstag och misslyckas men vet vart du får föra allt som gått fel, lämna det och gå vidare med nytt mod.

Han vill också ge dig en ny möjlighet att göra det som är rätt och riktigt genom att förbereda situationer för dig där du får bli till glädje och hjälp för andra (Ef.2:10) genom att han ställer sina egna resurser till ditt förfogande (Kol.1:29).

Det bästa beslut du kan göra är att ge upp dina försök att låta bli att misslyckas och istället gå till Gud med allt och låta Honom ta ledningen.

Då blir året ett nådens år från Herren.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional