Fila_logokyrkan

Månadens ord: januari_2010

Min bön är att din gemenskap med oss i tron skall visa sig verksam och ge en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Filem 1:6

Är vår tro på Jesus Kristus något som vi helst skall hålla för oss själv och gömma inom oss? Det kanske kan vara så om vi inte vill stöta oss med någon människa.

Men samtidigt utarmas vår tro och det finns risk för att vi helt kommer vilse.

Den kristna tron, så som vi lär känna den i Nya testamenter, hör intimt samman med relationer. Först när vi tillsammans delar vår tro med varandra kan vi växa till och se mer och mer av vad "vi äger i Kristus". Vår tro behöver också inverka på vår vardag och gör det också ofta trots att vi kanske inte är medvetna om det.

Johannes talar om att "vandra i ljuset" och det är något som den mest erfarne bibelläsaren får vara uppmärksam på kanske ännu mer än den som nyligen fått komma till tro på Jesus.

"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." 1 Joh. 1:7

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional