Fila_logokyrkan

Månadens ord: januari_2009

Var inte försagda i era hjärtan och frukta inte för de rykten som hörs i landet, även om ett rykte kommer det ena året och ett nytt rykte nästa år, även om våld råder på jorden och härskare står mot härskare. Jer 51:46

Det här budskapet hade Jeremia fått av Gud att tala till Israel angående Babel.

Bibeln är en bok inte för en viss tid och ett visst folk utan något som gäller för alla tider. Paulus säger (2 Tim 3:16) "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet"

På denna grund, och tillsammans med Bibelns budskap om en god Gud, kan vi ta emot Jeremias ord som en relevant hälsning till oss här i början av året 2009 efter Kristi födelse.

Rykten om våld och orätttvisa når oss oupphörligen via TV, radio och dagstidningar.

Ändå behöver vi inte gripas av oro eller rädsla, därför att Gud är god och Han vill vara din Far - den fullkomligt trygga och pålitliga!


Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional