Fila_logokyrkan

Månadens ord: februari_2019

Om du vill vända tillbaka, Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Om du avlägsnar dina avskyvärda gudar från min åsyn skall du slippa irra omkring som flykting. Jer.4:1

Bibelordet från Jeremias bok talar i första hand om Israels folk och om Guds tilltal i deras situation. Men det visar också något om Gud och hans tankar om oss människor. Gud är ju evig och oföränderlig, när Han talar genom profeterna i Gamla testamentet lär vi känna Honom.

Vi kan ibland undra över varför inte Gud bara drar alla mänskor till sig eftersom Han är allsmäktig och Jesus har gjort allt när det gäller försoningen.
Det som framkommer av versen ovan är att Gud frågar efter Israels vilja och då inte bara i ord utan i beredskap att ta de steg som behövs. Det framkommer också att Gud inte vill ta ifrån dem deras goda liv, utan Han försöker visa hur vilse de egentligen är. Det finns hinder mellan Gud och Israel på samma sätt som det kan finnas mellan Gud och oss. I Jesaja.59:2 står det: Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra,era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er.

För att kunna få en gemenskap med Gud, och för att kunna behålla den närheten till Gud, behöver vi hålla fast vid att avstå från allt som står i vägen. Vår synd kan vara att vi prioriterar något mer än Gud - vilket Israel gjort då Jeremia för fram budskapet ovan.

Man kan se Guds stora kärlek och vilja att ha gemenskap med människan om man ser det viktiga orden i versen: Om du vill ... vänd då om till mig ... skall du slippa ...

Varför inte göra det?

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional