Fila_logokyrkan

Månadens ord: februari_2017

Ty Herren såg att Israel led svårt betryck. Det var ute med både stora och små, och ingen kom till Israels hjälp. 2 Kung.14:26

I "Andra kungaboken" i Gamla testamentet kan man läsa en komprimerad beskrivning av de kungar som regerade i det delade Israel. Det viktigaste syns vara deras förhållande till Herren.
"Han gjorde det som var ont i Herrens ögon" eller "Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon" återkommer som bedömning av kungarna i Juda och i Israel.
I många fall går det bäst för de kungar som "gjort rätt" men när det gäller Jerobeam, Joas son som blev kung i Israel ser man något av Guds barmhärtighet. Jerobeam (II) fick regera i fyrtioett år, en lång tid jämfört med många av de andra kungarna, och dessutom vann han tillbaks områden som Israel förlorat till fienden. Enligt beskrivningen i 2 Kungaboken 14 beror detta på att Gud visade nåd mot folket och på de löften Han gett dem.

Enligt 2 Tim.3:16 finns hela skriften till för att vi skall lära oss av den.
Beskrivningen av Jerobeam (II) visar att Guds plan går i uppfyllelse oberoende av mänskors val. Vi kan välja att gå tillsammans med Gud eller att vända Honom ryggen. Det blir ändå som Han bestämt.
Något annat vi kan se är att Gud är en barmhärtig och nådig Gud. Också när Israels folk med kungen i spetsen vänt ryggen mot Gud såg Han med medlidande på dem och kom till deras hjälp.
Guds namn är "Jag är" dvs. Han förändras inte och Han finns utanför det vi kallar rum och tid. Han har fortfarande en agenda som kommer att gå i uppfyllelse och Han är fortfarande en god och barmhärtig Gud.
Guds plan är att vi skall få vara tillsammans med Honom i det som kallas "evigheten". Alternativet är att vara skild från Gud för evigt - en obeskrivlig olycka.
Guds visar barmhärtighet och nåd mot oss genom att öppna vägen för oss trots att vi inte fyller måttet: "Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare" (Rom 5:8).
Det rike som Jerobeam härskade över gick till slut under för trots Guds barmhärtighet och nåd fortsatte folket att gå sin egen väg med ryggen mot Gud.
För att vi skall få vara med i Guds plan behöver vi ge upp vår egen väg och ge Gud rätten att bestämma över oss. Synd är att vägra ge Gud den auktoritet som tillhör Honom.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional