Fila_logokyrkan

Månadens ord: februari_2011

Och HERREN uppväckte en iver hos Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att de började arbeta på HERREN Sebaots, sin Guds, hus. Hagg.1:14


Att få saker gjorda är inte alltid så lätt. Det går att uträtta saker för att de helt enkelt måste bli gjorda men hur mycket lättare är det inte då man är ivrig och ser med förväntan på resultatet av sitt arbete.

Läget som beskrivs i Haggais första kapitel är deprimerande. Själviskheten hade fått styra folkets handlande och med svett och möda arbetade alla på sina egna hus och egendomar, men resultatet var magert.

Gud skickar då Haggai med budskapet att man har prioriterat fel och därför går det så dåligt och depressionen vill ta över.

När folket igen började göra det som var deras uppgift, att bygga på Guds hus, så fick de en iver att arbeta tillsammans.

Gud hade sagt dem genom Haggai att Han själv är med. Då var arbetets fysiska påfrestning inte mer så tungt eftersom deras sinnen var fyllda av entusiasm. För mig är det här bl.a. en påminnelse om hur viktigt det är att först söka det som hör till Guds rike och sedan se hur Gud ger allt det andra.

... sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matt.6:33

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional