Fila_logokyrkan

Månadens ord: februari_2010

Jer 26:8 När Jeremia hade slutat att tala allt vad HERREN hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade: "Du måste dö."

Jeremia hade av Gud fått det otacksamma uppdraget att förkunna Herrens dom över folket. Det är nämligen så att Gud inte ändrar sitt ord efter rådande samhälls-normer utan han är "Jag är", den eviga, oföränderliga och fullkomliga.

Samtidigt är han ju Kärlek och det här kan ibland bli en svår kombination för oss mänskor att förstå och omfatta.

Jeremias bok i bibeln innehåller mycket av domedagspredikan men det är intressant att se att ibland avbryter han sig och visar sig själv i sina frågor och bekymmer.

Han försöker till och med låta bli att tala det som Gud ger honom men det klarar han inte av (Jer.20).

Jeremia hade lärt känna Gud och visste att det är viktigare att behaga Gud än människor.

I sammanhanget ovan får han sätta sitt liv på spel men tar ändå inte tillbaka det han på Guds uppdrag sagt!

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional