Fila_logokyrkan

Månadens ord: februari_2009

"Ni levde utan hopp och utan Gud i världen." Ef 2:12b

Hopplöshet är något av det värsta vi kan hamna i. Det finns ingen utväg , ingen ljusning i tunneln. Hopp däremot ger livsglädje och en vägran att ge upp.

Ett av det kristna budskapets nyckelord är just HOPP. Med Gud får livet en mening och inte ens döden är något oövervinneligt.

För att hoppas behöver det finnas något att hoppas på. Finns det inget att knyta hoppet till så blir det inte ett hopp utan självbedrägeri.

Paulus var väl medveten om detta när han skrev: "Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös." (1 Kor.15:14). Tidigare i sammanhanget har han ändå visat på hur väl bevisad Jesu uppståndelse är.

Bibeln har i alla tider visat sig stå fast mot angrepp från olika håll och är i sig ett starkt bevis på att hoppet på Gud är något som också en människa i vår tids enorma informationsflöde kan ta till sig utan att skämmas.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional