Fila_logokyrkan

Månadens ord: december_2013

"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren." Luk.4:18-19

Nåd är ett centralt ord i det kristna budskapet. Den talar om frihet och glädje. Det finns mycket som kan binda en människa och göra att glädjen är borta. Istället kommer det in fruktan, oro och bekymmer.

Det Jesus kommit för att berätta är att det finns en frihet. Det finns en utväg som består i att ha en relation till Gud själv. Matteus berättar om att Jesus en gång mötte en officer (Matt 8) som begärde hjälp för sin sjuke tjänare. Enligt Jesus så hade officeren förstått vad verklig tro innebär. Officeren hade en tilltro till att Gud var den högsta auktoriteten och att Jesus som Guds son bara behövde säga ett ord för att situationen skulle förändras.

Friheten som Jesus proklamerar handlar om att gå in under Guds auktoritet och låta Honom ta ledningen.

Jesus talar om ett nådens år. Under nådens år finns det möjlighet att komma in i den frihet Jesus erbjöd, och erbjuder, för det "året" av nåd pågår ännu.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional