Fila_logokyrkan

Månadens ord: december_2011

"Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen." Jud. 1:24-25


Judas brev i Bibeln är inte så långt men det innehåller en stark uppmaning att inte ge upp utan hålla sig till tron på Jesus. Avslutningen som citeras ovan målar upp en fantastisk bild av Jesus som frälsare och kungars kung, Vi firar ju jul som en påminnelse om att Jesus kom som vår Frälsare.

Under gamla testamentets tid så talas det om många "frälsare" som kom till Israels folks räddning när de hamnat i nöd på grund av att de lämnat sin tro på Gud och börjat ta efter grannfolkens avgudadyrkan. Israels folk är en förebild för det rike som Gud vill bygga genom den kristna församlingen. Men det finns tyvärr många som inte vill ta vara på kallelsen till Guds rike utan hellre väljer sin egen väg. En väg, som kanske ser behagligare ut till att börja med, men som leder till ett evigt elände.

Jesus är den som har kommit för att rädda oss in i Guds rike och visar för oss att Gud är en Fader som vi kan lita på. Om vi väljer att ta emot inbjudan till Guds rike kan vi räkna med att Jesus är sådan som Judas beskriver Honom och att Hans mål är att vi skall få vara tillsammans med Honom som "tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i evighet"!Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional