Fila_logokyrkan

Månadens ord: december_2008

HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. HERRENS fruktan är ren, den består i evighet. HERRENS domslut är sanna, de är alla rättfärdiga. Ps.19:8-10

Den här psalmen är skriven av en av de största diktarna genom tiderna, nämligen David som var kung i Israel omkring år 1000 f.Kr.
Han är också ett föredöme när det gäller relationen till Gud. Trots sin stora framgång och sin makt satte han alltid relationen till Gud över allt annat. I psalm 19 försöker han beskriva Gud som han lärt känna och tjänar. Den bild han målar upp visar på en oändligt kärleksfull och god Gud.
I advent sjunger vi "Hosianna Davids son.." vilket är en hyllning till Messias.
Jesus härstammar också från David genom sin fosterfar Josef och eventuellt också genom Maria, sin mor. Dessutom är han Guds son som genom sin försoningsdöd öppnar vägen för oss till den goda Gud som David hade lärt känna.


Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional