Fila_logokyrkan

Månadens ord: augusti_2013

Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Upp 5:4

Johannes fick under sin fångenskap på ön Patmos vara med om fantastiska upplevelser. Den här gången fick han genom den Helige Ande se in i himlen. Det var en så stark och tydlig upp-levelse så det var som om han kroppsligen var på plats och såg händelser utspelas vid Guds tron.

Han såg ett förseglat dokument i Guds hand och det var förseglat med sju sigill. Det innebär att det måste ha varit ett dokument av ytterst stort värde. Problemet var att det inte fanns någon som var värdig att öppna det viktiga dokumentet och det grep Johannes så mycket att han brast i gråt.
Det står att ingen i himlen eller på jorden eller under jorden var värdig, inte ens de mäktiga änglarna som stod inför Guds tron.
Men beskrivningen slutar lyckligtvis inte här utan det kommer fram en som är värdig, den enda i hela universum och utanför universum!

Den som var värdig var ingen annan än Jesus, Kristus som gjort det ingen annan hade kunnat göra, nämligen återupprätta Guds rike på jorden genom att bli det fullkomliga offret för hela världens mänskor som levt under alla tider. Det här utlöser en obeskrivlig lovsång i himlen, det står att Johannes ser en oräknelig skara som lovsjunger den som har gjort detta storverk och genom det vunnit värdighet att öppna det ovärderliga dokumentet.
Denne Jesus vill vara din och min vän!

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional