Fila_logokyrkan

Månadens ord: april_2017

Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst Rom.10:12-13

Ordet åkalla är ett ord som inte används så mycket i dagligt tal. I vår vardag använder de flesta av oss telefoner. Man kunde jämföra ordet åkalla med att ringa ett samtal till nödnumret 112.

Vi vet ju att det är ett nummer som finns till för den som är i nöd och behöver hjälp av något slag. Man ringer inte dit för att man vill tala om väder och vind eller något annat vardagligt.

Att åkalla Gud innebär att man kommer med sin nöd till Honom. Nöden innebär att man förstått att man inte klarar sig på egen hand och att egna goda gärningar inte räcker för att våra liv skall vara meningsfulla. Då kan vi "slå numret" Rom 10:13 och veta att Gud svarar och visar oss vägen till räddning (frälsning).

Nu är det ju inte så att Gud finns bara på nödnumret utan när vi väl fått hjälp i nöden så får vi fortsätta att ha kontakt via andra "nummer", tex.
1 Petr.5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.
... eller ...
Fil.4:6-7 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional