Fila_logokyrkan

Månadens ord: april_2011

Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er. Jer.29:7


Profeten Jeremia skriver ett brev till de judar som förts som fångar till Babel. Fångenskapen var ett resultat av att folket hade vägrat lyssna till Guds tillrättavisning och istället gått sina egna vägar.

Nu hade resultatet, som Gud sagt, blivit att de förts till ett främmande land och stå under ett ledarskap som de inte själv valt och kunde påverka.

Gud ser både de stora och de små sammanhangen. Folket hade som folk orsakat sin egen undergång genom sin olydnad men fortfarande var den enskilda mänskan i Guds hand och hade möjlighet att i sitt liv lyda och tjäna Gud. Gud lovade till och med att om de tjänade det samhälle de mot sin vilja hamnat i skulle de få se hur Gud kunde låta det gå väl både för dem och det samhälle de hamnat i. Detta fastän samhället och landet de hamnat i inte officiellt var ett land som följde Gud.

Visst blir det en välsignelse om ett land underordnar sig Bibelns riktlinjer och i lagar och förordningar följer denna handbok för mänskligheten, men för den enskilda mänskan är det i alla förhållanden bäst för henne själv och samhället hon bor i, att söka den omgivningens bästa.

Sedan kan Gud göra långt mer än vi kan be om eller ens föreställa oss (Ef.3:20).

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional