Fila_logokyrkan

Månadens ord: april_2010

Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Joh.14:3

"En sista hälsning...", börjar vi ofta vid begravningar.
När Jesus tog avsked av sina lärjungar var det aldrig fråga om någon sista hälsning. Tvärtom innehöll hans avsked alltid ett löfte om ett återseende.

Också när Jesus lyftes upp bland molnen (beskrivet i Apg.1), får de, som står kvar på marken och ser uppåt, höra att han kom-mer att komma tillbaka på samma sätt.

Kanske lägger vi för mycket vikt vid livet här och nu, och tänker för litet på att det inte är allt.

Så här säger Johannes i 1Joh 3:2:
"Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är."

Vi behöver göra oss klara för att möta en helig Gud och det gör vi genom att lära känna Jesus och följa hans råd.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional