Fila_logokyrkan

Månadens ord: april_2008

Hab 1:13 "Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt,.."

De här orden säger profeten Habackuk i GT då han är inför Gud. De här orden talar om Guds renhet - samma renhet som han vill ge oss genom Jesus.
1 Joh.1:9 beskriver vägen till den här renheten:
"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.."
Tänk att få vara ren inför Gud - ingen anklagelse av något slag - som om vi aldrig gjort något fel inför Gud eller mänskor. Då blir det också viktigt att bevara denna renhet - att t.ex inte låta våra ögon bli en väg för orenhet in i våra hjärtan (sinnen).


Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional