Fila_logokyrkan
Har du åsikter om våra sidor .... Vill du fråga något .... Vill du vi skall be för dig eller någon i din närhet?

I så fall kan du fylla i fältet nedan och skicka det till oss genom att klicka på sändknappen.

Namn (Om du vill!):


Ditt meddelande:

Här är svar på tidigare frågor:

Meddelande: Hur är pingströrelsens syn på dopet?

Svar: Som i Bibeln: Man kommer till tro på Jesus, bekänner Honom som Herre och blir sedan döpt och kommer med i församlingen


Meddelande: Varför finns det pingstvänner?

Svar: Namnet pingstvänner kommer från Bibelns pingstdag då lärjungarna blev döpta i den Helige Ande. I början av nittonhundratalet fick en del kristna uppleva samma sak och ville då dela med sig i sina församlingar. Många församlingar ville inte ha det här nya så då fick de "andedöpta" bilda egna församlingar som kom att kallas just "Pingst"-församlingar. Nu för tiden finns det en mycket större öppenhet för det här med dop i den Helige Ande i alla kristna samfund.


Meddelande: Vi håller på med ett arbete i skolan och har lite frågor Hur startade kyrkan? Vad är grundtanken med kyrkan? Vad har ni för viktiga tyngdpunkter? Viktiga seder och tradidioner? Och om det är något speciellt viktigt för denna kyrka?? tacksam för svar

Svar: Tack för frågorna, det är roligt att höra att ni arbetar med sådana frågor i skolan! Jag tar frågorna i den ordning de är ställda. 1. Hur startade kyrkan? - Om vi antar att frågan gäller pingströrelsen i allmänhet så är den ett led i en utveckling där det närmast är baptisterna som är det föregående steget. Pingströrelsen blev till i början av 1900-talet. När det gäller pingstförsamlingen i Pargas så började den som en svensk avdelning i den finska Helluntaiseurakunta i Åbo och blev sedan en skild svensk församling i Åbo. Senare utökades verksamheten till Pargas och så småningom avslutades verksamheten i Åbo. 2.Vad är grundtanken med kyrkan? - Som i kanske alla kristna riktningar så är ju grundtanken att bygga på Bibeln och så bra som möjligt bygga på den grund som den lägger. 3. Viktiga tyngdpunkter? - Bibeln, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönen. 4. Viktiga seder och traditioner? - Med litet humor kunde man säga att vi försöker lägga dem bakom oss. Vår tanke är att församlingen skall vara en som finns mitt i samhället och inte stelna i något som blivit en (o)vana. 5. Viktigt för denna kyrka? - att finnas i Pargas och vara till för de mänskor som bor här.


Meddelande: Hur bygger ni upp er ekonomi? Jag är fundersam eftersom det kostar ju att bedriva en sådan verksamhet, ni har fastigheter och tjänstefolk, och allting kostar ju.

Svar: Pingstförsamlingarna är fristående församlingar så jag har inte insikt i alla detaljer men som princip så fungerar allt med hjälp av frivilliga gåvor. En del församlingar kan ha fått donationer och placerat i fastigheter som hyrs ut, men många är helt beroende av det som medlemmar och övriga ger som mer eller mindre regelbundna gåvor. Församlingen i Pargas har en fastighet och får en del hyresinkomster men det täcker bara en del av utgifterna.


Meddelande: Hej vi gör ett skolarbete om pingströrelsen och undrar hur man förväntas leva som en god kristen enligt pingstförsamligen

Svar: Det här är en fråga som man inte så lätt får "in i ett nötskal". Först fastnar jag på ordet förväntas. Vem är det som förväntar att vi skall vara "goda kristna". Här är det inte mänskors åsikter och tankar som räknas utan det är Guds tankar om oss. Dem hittar vi i Bibeln. Så är det ju viktigt att komma ihåg att Gud inte ställer något krav på goda gärningar för att vi skall få möta Honom utan det är helt och hållet en fråga om benådning från hans sida när vi erkänner oss som skyldiga. Sedan får vi fortsätta att gå med honom och, som det står i Bibeln, i de goda gärningar som Han förbereder för oss. Lycka till med skolarbetet!.


Meddelande: Hej! Jag vad som är skillnaden mellan att höra till den kristna filadefia tron och att höra till vilken annan kristen tro som helst? Alltså, hur skiljer sig "filadelfia kyrkan" från de resterande kristna kyrkorna?

Svar: Filadelfiakyrkan är en pingstförsamling och, som nämnt i frågan, en kristen församling. Tidigare var dopet i den Helige Ande och andens gåvor och frukter i verksamheten unikt för Pingströrelsen men numera finns det här med i de flesta kristna sammanhang. Något som skiljer pingstförsamlingar från t.ex lutherska är att man vill att församlingen skall bestå av sådana som har gjort ett medvetet val att vara kristna. Det här gäller också andra friförsamlingar så det är inte unikt för pingströrelsen. Sedan är det ju litet annan syn på det här med "prästtjänsten". I pingströrelsen, och andra friförsamlingar, räknas på sätt och vis varje kristen som en präst. Vem som helst kan t.ex dela ut nattvarden eller döpa utan att behöva någon speciell utbildning eller prästvigning.


Meddelande: hej hej! vi är två flickor här igen och denhär gången undrar vi varifrån namnet pingst kommer ifrån?

Svar: Då "pingst" fick sin början hade man inte tänkt att det skulle bli något skilt samfund utan det var mänskor som lagt märke till att i bl.a. Apostlagärningarna var det viktigt att alla troende blev döpta i Den Helige Ande. Man började be om att få uppleva samma kraft som de första troende hade och som lärjungarna fått på pingstdagen i Jerusalem. De "gamla" samfunden tog avstånd från detta och när medlemmar började uppleva Den Helige Ande blev de uteslutna och så startade den nya rörelsen under namnet Pingströrelsen benämnt efter lärjungarnas upplevelse på pingstdagen.


Meddelande: Vad har man för verksamheter i svenskfinland inom pingströrelsen? Har man någon tidsskrift?

Svar: Jag börjar i den lättare ändan. Pingströrelsen i Svenskfinland har en gemensam tidning som tidigare hette Korsets budskap men rätt nyligen bytt namn till Livet. Man kan bekanta sig med den på adressen livet.fi. Verksamhet finns av många olika slag från ungdomssamlingar till pensionärsträffar, mission i bl.a. Afrika och på Filippinerna, konferenser (t.ex. påskens EC), radio/tv-gudstjänster, social verksamhet t.ex. matutdelning mm. Via länkarna till de olika församlingarnas hemsidor kan man hitta mer.


Meddelande: hej hej,vi är två flickor som skall skriva en uppsats om pingströrelsen,men vi vet inte hur man skall bli döpt så man hör till den rörelsen,kan ni berätta?

Svar: Skulle vara intressant att läsa uppsatserna! Vi tror ju på troendedop, d.v.s. först kommer man till tro och sedan bekräftar man det genom att låta döpa sig, det var ju så det gick till i Nya testamentet, eller hur? Ordet för dop kommer från att doppa så det behövs så mycket vatten att man helt och hållet kan sänkas ner, bild för att begrava sitt tidigare jag, och sedan stå upp igen. I många baptist- och pingstkyrkor finns en bassäng för dop men det praktiseras också dop i havet, någon sjö eller å (som Jordan i bibeln). Vi döper i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn som Jesus sade i missionsbefallningen att vi skulle göra. Man blir inte automatiskt medlem men oftast blir man välkomnad som medlem efter dopet. Lycka till med uppsatserna!


Meddelande: Jätte bra historik ni har! har just skrivit en uppsatts om Pingstkyrkan i religionen i skolan. Kommer säkert att få 10 i den!

Svar: Tack för den feedbacken. Det är meningen att där skall finnas fakta för den som är intresserad. Men hoppas att den inte är den enda källan för uppsatsen så att det blir bara kopiering =)


Meddelande: Hur många inriktningar finns det inom Pingstkyrkan?

Svar: Det är en ganska svår fråga för pingstförsamlingarna har ju inte någon "handbok" som slår fast trossatserna. Däremot är bibeltrohet, att läsa som det står och tro som det står, en grundsten som är gemensam för pingstförsamlingarna.


Meddelande: Hur många ungdomar har ni i er församling?

Svar: Det finns ungdomar, förstås beroende på var man drar åldersgränsen. Någon statistik ger vi inte ut offentligt.


Meddelande: Om den första personen i treenigheten är Fadern och den tredje personen är Den Helige Ande varför säger då Jesus att Han är den förste och den siste. Jag har läst att det bara finns en Herre i både Jesaja och i Efesierbrevet. Kan ni förklara det?

Svar: I senaste fråga var det tal om att Gud är tre personer. Då Jesus talar om att han är den förste och den siste talar han nog om sig som Gud. (jfr. Jes 44:6 Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud). När det gäller en Herre så är det nog samma sak. I GT talar Gud om och om igen med orden "Jag är Herren din Gud".


Meddelande: När ni beskriver er tro skriver ni att den helige ande är den tredje personen i gudomen, Var står det i bibeln? Jag trodde att Gud är Ande och att ordet helig beskriver vad Gud är. Enligt bibeln finns det ju bara en Gud och han är Ande. Joh. 4:24

Svar: Det här med att Gud är en och ändå tre (treenigheten) går ju nog lätt över vår fattningsförmåga. Ändå ser vi när vi läser Bibeln att det finns olika personer inom begreppet Gud. T.ex Jesus bad ju till sin Far i himlen (Matt.11:25). Han talar också om att han skall sända Hjälparen (Joh.16:7). Paulus talar om att vi kan bedröva den helige Ande (Ef.4:30) o.s.v.
Det här tycker jag visar klart att de tre personerna Fadern, Sonen och den helige Ande är personer, fast de tillsammans är den enda sanna Guden.
Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.


Meddelande: Vad skulle ni göra om ett av era barn visade sig vara homosexuellt?

Svar: Hypotetiska frågor är alltid svåra, vad om? Men svaret kunde vara "Fortsätta som hittills, att be för honom och att älska honom. "


Meddelande: Varför döper ni inte i Jesu namn när alla apostlarna gjorde det? Hade dom missuppfattat vad Jesus befallde i Matt 28.?

Svar: Matt 28:19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn (Folkbibeln).
Vi döper nog enligt Matteus 28 i Faderns och Sonens(Jesus) och den helige Andes namn och dessutom brukar vi tillfoga "till Kristus" Rom.6:3, Gal.3:27. Dopet är ju en skiljelinje mellan det gamla som man omvänt sig från och det nya livet i Kristus. (Rom.6:4)


Meddelande: Är det sant att alla världens konflikter bottnar sig i religion???

Svar: Det finns nog många andra orsaker till konflikter än religion, t.ex. avundsjuka, maktlystenhet och penningbegär (som förresten enligt 1 Tim.6:10 ställer till med mycket problem).
Sedan finns det ju många konflikter som har sitt ursprung i religionsfrågor.
Äkta kristen tro däremot handlar nog om att hålla fred och frid med alla så långt det är möjligt (Rom.12:18)


Meddelande: Jag undrar vad det kan uppstå för konflikter när olika etiska, existentiella och religiösa värden ställs mot varandra i er tro inom vårdarbete?? Tacksam för svar.

Svar: Den här frågan har sysselsatt mina tankar en längre tid. En orsak är nog att jag inte personligen har erfarenhet av vårdarbete. Dessutom behövs någon form av definition för att man skall få något grepp om den.
Först - vad är vår tro ? En definition kunde vara: Kristen, bibelförankrad tro. Vårdarbetet omfattar också en mängd olika delområden, t.ex. hälsovård, sjukvård, åldringsvård, psykiatrisk vård m.m. Eftersom frågan är allmän och vår/min tro är förankrad i Bibeln så gäller det att söka ett allmänt svar där.
I Luk 10:30-37 står det så här: Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han."
Här visar Jesus på sitt dramatiska sätt hur kärleken till min medmänniska inte får vara beroende av tro, ras eller omständigheter. Min övertygelse är att tron på Jesus och överlåtelsen till Honom ger en fast grund att stå på också i vårdarbetet.


Meddelande: Vad tycker ni om skilsmässa? Kan man i något fall ta ut skilsmässa utan att det är fel? om det finns t.ex. våld i familjen eller nåt så kan det ju int va helt nyttigt att bara gå vidare..

Svar: Den här frågan kom för en tid sedan, det är en svår och viktig fråga som många kämpar med. Som tidigare vill vi ju ha Guds svar på frågan - genom Bibeln.

Jesus ger en gång ett utförligt svar på frågan om skilsmässa (Matt.19:3-9):

Några fariseer kom fram till honom och ville snärja honom och sade: "är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning?" Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt." De sade till honom: "Varför har då Mose befallt att mannen skall ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne?" Han svarade: "Därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott."

Paulus talar också om äktenskapet i brevet till Efesierna (Ef.5):
v.24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.
v.25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.


äktenskapsförbundet är alltså ett förbund som bygger på kärlek - inte som en känsla utan som ett val.

Då ett äktenskap bryts orsakar det alltid sår hos båda parter. Därför är skilsmässa aldrig en bra lösning och det är viktigt att man gör allt för att rädda ett äktenskap som har gått snett. Men som frågeställaren säger kan det vara oundvikligt och då är det gott att veta att Jesus aldrig någonsin sviker och hos honom finns det nåd, förlåtelse och tröst. (Joh.8:2-11)


Meddelande: Hej, jag undrar hur ni ser på abort och homosexualitet i ett allt mer liberaliserat samhälle?

Svar: Det här är ju aktuella frågor som upprör många känslor. Några saker är viktiga att fastslå innan vi ser på själva frågan.
Om vi tror att Bibeln är Guds ord så har ju situationen i samhället eller vad det anses korrekt att tycka eller tänka om olika företeelser inget att göra med om det är rätt i Guds ögon.
Om Gud är Gud så är han det för alla tider och alla situationer. En Gud som vi kan forma är ingen Gud utan en avgud.
Enligt Bibeln är Gud kärlek och det är grunden för allt Han säger oss (om vi gillar det eller inte).

Först abort. Som jag ser det talar Bibeln om att vi blir till vid befruktningsögonblicket. Ps 22:11 På dig är jag kastad ända från modersskötet, redan i moderlivet var du min Gud. Efter det är vi fullständiga mänskor som bara behöver växa till för att börja fungera. Om vi dödar ett foster dödar vi alltså en människa, vilket ju självklart inte är vår rättighet.
Nu är ju inte synd graderad i Bibeln, det står t.ex i 1 Joh 3:15 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig.
Bibelns huvudbudskap är att Jesus har kommit för att vi skall kunna få förlåtelse för vår synd. (se föreg. fråga)

Sedan homosexualitet. Homosexuellt utövande är ju inte förenligt med en kristet sätt att leva. Denna synd utövades redan för flera tusen år sedan och nämns många gånger i Bibeln bland annan synd som skiljer oss från Gud.
Ett exempel 1 Tim 1:8-11 Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran - detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig.
Men i Bibeln har vi, inte bara löfte om förlåtelse utan också om befrielse så det finns en utväg för den som är bunden på olika sätt. Joh 8:36 Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.


Meddelande: finns det möjlighet, för det vi syndar med vår tunga.

Svar: Guds Ord (Bibeln) gör inte skillnad på liten eller stor synd eller på olika slags synd. Det står i 1 Joh 1:9 "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."
Jakob talar i sitt brev om hur svårt det är att inte synda med sitt tal: Jak 3:2 "Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp."
Johannes talar också om att kristna kan synda men det finns förlåtelse: 1 Joh 2:1-2 "Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.


Meddelande: Hej! Har ni några ungdomssamlingar?

Svar: Tyvärr har vi inte regelbundna ungdomssamlingar (ännu åtminstone). Förra hösten-våren ordnades några då Thomas Forsbäck eller någon annan besökte oss. Vi har också haft någon "Worship night". I programmet här på hemsidan annonserar vi alla samlingar så följ med!


Meddelande: Anser ni att dopet ska ske när dopkandidaten är redo, alltså själv kan avgöra om han eller hon vill låta döpa sig? Barndop förutsätter ju endast att föräldrarna har bestämt sig för att låta barnet träda in i den kyrkliga gemenskapen. I det första fallet bestämmer dopkandidaten, i det andra fallet bestämmer föräldrarna. All ära till Jesus!

Svar: Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Det här bibelordet är "som i ett nötskal" det vi ser som bibelns budskap om ordningen - omvändelse (frälsning), dop, den helige Andes uppfyllelse. Den som tagit emot Jesus som Herre i sitt liv och har en relation till Honom bekräftar i praktisk handling detta genom att låta döpa sig och kan sedan bli medlem i någon lokalförsamling. Den Helige Ande sände Jesus som Han lovat efter sin himmelsfärd för att vara en hjälp för oss i vår relation med Gud och med våra medmänskor.


Meddelande: Kämpa på i Jesu namn! Jag rekommenderar Bibel 2000! Tack för uppmärksamheten! Amen.

Svar: Tack för meddelandet, själv föredrar jag Folkbibeln men Bibel 2000 har ju ett "flytande" språk som gör den mer lättläst. Folkbibeln försöker vara mer "ord"-trogen men det gör ju den också språkligt klumpigare. Smaksak?


Meddelande: tjaa kanske d e så men varför har vi då aldrig talat om att komma ti helvete i den lutherska kyrkan ? o nä vi ble konfirmerade så gav vi vårt liv till jesus

Svar: Det är ju jättefint om du gett ditt liv till Jesus, det är ju det det handlar om 1), sen kan det göra detsamma om man gör det i Pingstkyrkan, Metodistkyrkan, Lutherska kyrkan eller någon annan kyrka. Förstås gäller det att hålla kontakten med Jesus, han vill ju ha gemenskap med oss 2) . I bibeln får vi reda på hur vi kommer vidare och i bönen kan vi berätta allt vi tänker och känner för honom och också lyssna vad han vill säga oss 3) . Det är också viktigt att ha kristna (frälsta) kompisar som man kan samtala med och be tillsammans med 4).
När det gäller helvetet så finns det oberoende om man talar om det eller inte. Och Jesus dog ju inte i onödan för oss utan det var för att vi skulle räddas från helvetet genom att tro på honom och bekänna honom som Herre.

1) Joh.3:16   2) 1 Joh.1:3, 1 Kor.1:9  3) Hebr.4:12 (Bibeln är Guds ord)  4) Apg.2:46  5) Matt.18:9 ("Gehenna" i folkbibeln=helvetet) 


Meddelande: helt bra nog! men ja tror int som ni för jag är kristen men inte frälst

Svar: Kristen men inte frälst? Frälst är ett äldre svenskt ord som betyder detsamma som räddad. I den nyaste Bibeln (2000) är ordet frälst också ersatt med räddad. På många ställen i nya testamentet talas det om att mänskor blir frälsta/räddade genom att tro på Jesus. Paulus och andra apostlar talar också mycket om att man behöver bli frälst/räddad. I Antiokia började man kalla de "frälsta" lärjungarna kristna efter Jesus Kristus. Det måste ju betyda att de "frälsta" kan kallas kristna men  har man inte tagit emot frälsning genom att tro på Jesus är man inte heller kristen....eller hur?
Rom 10:9-10: Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. (Folkbibeln)
Rom 10:9-10: Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. (Bibel 2000)


Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional