Fila_logokyrkan
Finlandssvenska pingstförsamlingar

Bergö, Borgå, Ekenäs, Helsingfors, Jakobstad, Karis, Korpo, Karleby, Kerklax, Kimito, Korsnäs, Kvevlax, Kuni, Kyrkslätt, Lovisa, Mankby, Mariehamn, Nykarleby, Närpes, Oxkangar, Pargas, Purmo, Pörtom-Petalax, Sibbo, Simsalö, Solf, Svartå, Särkimo, Vasa, Vassor, Vålax och Vörå,


Andra församlingar

Svenska friförsamlingen i Åbo
Svenska Friförsamlingen i Åbo, populärt kallad Friffe, är en ungdomlig kristen församling som verkat på svenska i Åbo sedan år 1883.

Åbo svenska metodistförsamling
Betlehemskyrkan, (officiellt: Åbo svenska metodistförsamling) är en medelstor, internationell och ekumenisk församling i centrum av Åbo.

Kotisatama, Paraisten vapaaseurakunta
Paraisten vapaaseurakunta Kotisatama on UUSI kristillinen seurakunta (perustettu marraskuussa 2005!), joka kuuluu Suomen Vapaakirkkoon.


Diverse "privata" länkar

mickelsson.net Mickelsson.net är en nyhetssida med mindre och större nyheter varvat med bildgallerier och kommentarer.

bibelskolan.net Bibelsidan är en bibelstudiesamling författad av Gösta Bergstén. Gösta har en djup insyn i bibeln och ställer gärna upp på diskussioner och han svarar också gärna på frågor.

lindell-net "Jag vet, att många funderar på livets djupa frågor. Därför vill jag på detta sätt ta fram erfarenheter och motiveringar, som har blivit värdefulla för mig. Jag hoppas, att detta kan hjälpa andra att finna svar på sina livsfrågor."

ironn.org Vem är Ingmar Rönn?
Kristet barn- och ungdomsarbete stod inte speciellt högt i kurs i byn där jag växte upp...
Jag var en svärjande, rökande, supande hedning - kort sagt, en ganska genomsnittlig finländsk ungdom ...livet.png
Livet.fi
- är de finlandssvenska pingstförsamlingarnas gemensamma tidning.


fspmlogo.jpgfspm.fi - Finlands svenska Pingstmission,
missionsorganisation för de finlandssvenska pingstförsamlingarna


samarialogoSamaria - Kristet missbrukarvårds- och hjälparbete i Finland och i Baltikum.

gideonlogoGideoniterna - eller The Gideons International - är en internationell kristen organisation med medlemmar från alla evangeliska kyrkor och samfund.


genesislogoGenesis är en ideell förening som vill verka för en kristen grundsyn på vetenskaperna och för att den bibliska synen får komma till tals i skola och samhälle.

flammorlogo
Flammor - profetisk tidskrift.
Vi vill med vår tidning vara en röst i denna stora kör.Vi skriver mycket om det profetiska ordets uppfyllelse i vår tid.

Kristen Gemenskap
En ideell förening vars syfte är att med alla till budsstående medel söka vinna mänskor för Guds rike.

Helhet genom Kristus
En kristen, ekumenisk förböns- och själavårdsrörelse. Arbetet i Finland började 1973 och är nära knutet till den andliga förnyelsen.

Bibeln på nätet:
Folkbibeln, Bibel 2000, BibleGateway, Reformationsbibeln


Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional